Dla profesjonalistów Dla profesjonalistów

Dofinansowanie do aparatów słuchowych

Ceny aparatów słuchowych wahają się od 1000 złotych do 10 000 złotych – w zależności od producenta i klasy aparatów oraz zastosowanych rozwiązań technologicznych. Dlatego przygotowaliśmy krótki poradnik, w którym przybliżymy temat dofinansowań do urządzeń wspomagających słyszenie, aby przy zakupie aparatów nie nadwyrężyć portfela.

Dofinansowanie do aparatów słuchowych

Refundacja z NFZ

Wszystkim ubezpieczonym osobom z niedosłuchem przysługuje dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia na aparaty słuchowe i wkładki uszne do obydwu uszu oraz na urządzenia wspomagające słyszenie.

Dofinansowanie przysługuje:

1. Dorosłym – prawo do refundacji posiadają wszystkie osoby z niepełnosprawnością słuchową drugiego, trzeciego lub czwartego stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczającą wartość 40 dB) na:

 

 • 1 lub 2 aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne raz na 5 lat zgodnie z zaleceniem lekarza laryngologa, audiologa, foniatry – 1 lub 2 x 700,00 zł
 • 1 lub 2 aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne raz na 5 lat zgodnie z zaleceniem lekarza laryngologa, audiologa, foniatry; 1 lub 2 x 1260,00 zł
 • wkładki uszne raz na 5 lat – 1 lub 2 x 50,00 zł

Urządzenie

Częstotliwość

Wysokość dofinansowania

1 lub 2 aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne

Raz na 5 lat

1 aparat- 700 zł

lub

2 aparaty - 1400 zł

1 lub 2 aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne

Raz na 5 lat

1 aparat - 1260 zł

lub

2 aparaty - 2520 zł

1 lub 2 wkładki uszne

Raz na 5 lat

1 wkładka – 50 zł

2 wkładki - 100 zł

Dla inwalidów wojennych, osób represjonowanych przysługuje 100% limitu NFZ na 1 lub 2 aparaty na przewodnictwo powietrzne 1 lub 2 x 1000,00 zł, na przewodnictwo kostne 1 lub 2 x 1800,00 zł.

2.Dzieciom i młodzieży w okresie wzrostu do ukończenia 26-go roku życia z niepełnosprawnością słuchową przekraczającą wartość 30 dB na:

 

 • 1 lub 2 aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne raz na 3 lata zgodnie z zaleceniem lekarza laryngologa, audiologa, foniatry – 1 lub 2 x 2000,00 zł
 • 1 lub 2 aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne raz na 3 lata zgodnie z zaleceniem lekarza laryngologa, audiologa, foniatry – 1 lub 2 x 1800,00 zł
 • 1 lub 2 wkładki uszne, każdorazowo z zaleceniem lekarza laryngologa, audiologa, foniatry –
  1 lub 2 x 60,00 zł

Urządzenie

Częstotliwość

Wysokość dofinansowania

1 lub 2 aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne

Raz na 3 lata

1 aparat - 2000 zł

lub

2 aparaty - 4000 zł

1 lub 2 aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne

Raz na 3 lata

1 aparat – 1800 zł

lub

2 aparaty - 3600 zł

1 lub 2 wkładki uszne

Każdorazowo

1 wkładka - 60 zł

lub

2 wkładki - 120 zł

3. Systemy wspomagające słyszenie:

 

 • refundacja dotyczy dzieci i młodzieży do ukończenia 26-go roku życia w przypadku pobierania nauki – wynosi 2750,00 zł i jest przyznawana raz na 5 lat.

Aby starać się o dofinansowanie aparatu słuchowego z NFZ musisz mieć wniosek na takie urządzenie. Wniosek może wystawić jedynie lekarz specjalista – laryngolog, audiolog lub otolaryngolog, który ustali przyczynę i rodzaj niedosłuchu. Skierowanie do specjalisty otrzymasz u lekarza pierwszego kontaktu. Wniosek na dofinansowanie do aparatu słuchowego jest wystawiany i potwierdzany drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu NFZ. Z wydrukiem udajesz się do gabinetu protetyka słuchu, który ma podpisany kontrakt z NFZ.

Inne możliwości uzyskania dofinansowania

1. Pierwszy program: „Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze” refunduje aparaty słuchowe i systemy FM.

Warunki ubiegania się:

 • – aktualne orzeczenie stwierdzające stopień niepełnosprawności, wydane na czas określony lub bezterminowo;
 • – potwierdzone przez NFZ zlecenie na zakup aparatu słuchowego, wkładki usznej lub systemu FM, wydane przez lekarza specjalistę;
 • – dochody (netto) na jednego członka w rodzinie nieprzekraczające limitu ustalonego dla danego ośrodka;

faktura lub kosztorys na zakup aparatu słuchowego, wkładki usznej lub systemu FM.

2. Drugi program: „Likwidacja barier w komunikowaniu się” refunduje pozostałe urządzenia wspomagające słyszenie. W skład wchodzą między innymi aparaty telefoniczne dla niedosłyszących, budziki świetlne, komputery, systemy alarmowe. Zasady dofinansowania:

 • – aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nadane trwale lub czasowo;
 • dochody (netto) na jednego członka w rodzinie nieprzekraczające limitu ustalonego dla danego ośrodka;
 • -wystawione przez lekarza laryngologa zaświadczenie zawierające opis schorzenia i uzasadniające konieczność zakupu danego środka, który umożliwi likwidację bariery w komunikowaniu się;
 • kosztorys zakupu sprzętu.
Skip to content