Dla profesjonalistów Dla profesjonalistów

Akcesoria współpracujące z aparatami słuchowymi

Współczesne aparaty słuchowe są w stanie współpracować z wieloma akcesoriami wspomagającymi słyszenie. Dzięki sparowaniu swoich aparatów słuchowych z odpowiednimi urządzeniami osoby z ubytkiem słuchu są w stanie dobrze słyszeć w wielu trudnych sytuacjach akustycznych, w których wcześniej nie było to możliwe.

Akcesoria współpracujące z aparatami słuchowymi

Nadajniki sygnałów audio

 

Nadajniki sygnałów audio to jedne z najlepszych akcesoriów wspomagających słyszenie. Technologia ta polega na tym, że paruje się aparaty słuchowe z nadajnikiem wyposażonym w mikrofon lub kilka mikrofonów. Umożliwia to bardzo dobrą komunikację między mówcą z przypiętym do ubrania mikrofonem, a użytkownikami aparatów słuchowych. Często korzystają z tego dzieci w trakcie zajęć szkolnych, gdy nadajnik z mikrofonem jest blisko nauczyciela, a aparaty słuchowe niedosłyszących uczniów odbierają niezakłócony dźwięk jego mowy, co znacznie ułatwia im efektywną naukę. Nadajników z mikrofonami używa się również w hałaśliwym otoczeniu, gdzie można swobodnie rozmawiać z osobami, które mają je w pobliżu np. na przyjęciach, koncertach czy konferencjach.

Akcesoria bezprzewodowe

 

Kolejnymi akcesoriami coraz częściej używanymi wraz z aparatami słuchowymi są urządzenia do bezprzewodowego streamingu. Obecnie wielu niedosłyszących z nich korzysta. Pozwalają one na parowanie aparatów słuchowych z różnego rodzaju aparaturą elektroniczną taką jak smartfon, telewizor, komputer czy sprzęt audio. Przykładów na użyteczność tego typu urządzeń jest bardzo wiele. Sparowanie aparatu ze smartfonem ułatwia osobom niedosłyszącym rozmowy telefoniczne. Z kolei połączenie z telewizorem lub sprzętem audio pomaga w dobrym słyszeniu dźwięków w oglądanym programie lub słuchanej muzyce. Co więcej, nie ma przy tym konieczności ustawiania wysokiej głośności, co często jest uciążliwe dla otoczenia.

Piloty zdalnego sterowania

 

Współcześnie aparaty słuchowe mogą być w pewnym stopniu ustawiane przez użytkownika. Możliwe jest zwiększanie i zmniejszanie głośności, zmiana programów ustawionych pod konkretne warunki akustyczne, włączanie streamingu audio lub odbieranie telefonu. Sterowanie tymi funkcjami poprzez przyciski na aparacie słuchowym może być niewygodne albo wręcz niemożliwe, gdyż z racji miniaturyzacji nie wszystkie aparaty są w nie wyposażone. Pilot sparowany z aparatem daje duże możliwości wygodnego dostosowania do swoich bieżących potrzeb.

Współczesne technologie w ostatnich latach w niespotykany wcześniej sposób ułatwiają funkcjonowanie w społeczeństwie osobom niedosłyszącym. Użytkownicy aparatów słuchowych nawet z głębokimi ubytkami słuchu mogą dziś cieszyć się dobrym słyszeniem w trudnych warunkach akustycznych. Jest to możliwe dzięki zaawansowanym technologicznie akcesoriom dobranym przez odpowiednich specjalistów.

Skip to content